No.010《禪門日誦》

posted in: 佛法經典 | 0

宋朝時有一位不動法師,居住在四川的蒙山;他為了普濟幽靈,收集瑜珈焰口及密宗諸部,輯成蒙山施食,成為禪門日誦。
 

《禪門日誦》為佛門必備,開本見知,若都是久修者,不妨依禪門日誦而念。若初心者多,則無論朝暮,均可以念彌陀經,往生咒,即念佛矣。朝暮如是,日間如是亦可,不念經咒,即以讚佛偈起亦可。
 

內容除收錄禪門諸師之法要、法語、警策、問對、訓誨文之外,又大量收錄一般寺院常用之經、律、偈、儀文、咒等,如朝時課誦、暮時課誦、祝聖儀、禪門普供諸品經讚略集、諷誦經咒禮懺科儀、禪門寶訓、佛祖心燈、諸佛菩薩聖誕紀念日、大佛頂首楞嚴神咒、般若心經、念佛起止儀等。因明、清時代各宗各派趨於融合,尤以禪、淨二宗為然,故本書名為禪門日誦。
 

現在中國佛教使用寺廟課誦的內容是以禪門的課誦為主,加上淨土宗的佛七儀軌,及重要懺儀等等其他課誦。這些基本上都是來自《禪門日課誦》,也就是江蘇常州天寧寺的課誦本。這本課誦本內容包含了當時禪門使用的全部課誦。由於明代的佛教梵唄,率多以常州天寧寺作為主要範本,故天寧寺的課誦本自然成為全國各地禪寺,甚且是漢地寺院日課重要規範。
 

因而我們可以約略看出,禪門音聲法門的發展,除了固定節日的法會以外,並有日課的部分,如《心經》、《彌陀經》等,另外值得注意的是,《百丈清規》當中還規定了《楞嚴咒》與《大悲咒》等咒語,使得禪門除了坐禪,誦經以外,又有持咒。
 

就此來看,讀誦經典,持誦咒語在禪門裡都是作為參透心性的禪機之一。尤其,禪門讀經,除用功積久,亦須善知識指導。但是從前面的公案來看,我們可以領略到,禪宗不重視經典的訓詁章句,也不重視前人註解,最重視的是:「自己怎麼看」,也就是累積讀誦多時的經咒,參出切身的意義來,才是真正的功夫。這種功夫卻不是祈求福報的功夫,而是「一透龍門雲外望」的見性,「無相」、「無念」的功夫。誠如前面,百丈懷海禪師所教人的「讀經看教,語言皆須宛轉歸就自己,但是一切言教只明如今覺性自己,俱不被一切有無諸法境。」這就告訴我們,禪門解經誦經,事實上就是參破生死的解經誦經。
 

但是,按理說,一向就重視參禪的禪宗,為何有「課誦」的產生?甚且不僅是誦經與持咒,甚且有懺儀加入,成為禪門日課誦的內容?固然《百丈清規》的規定與當時佛寺的風尚有很大的關聯,並且部分誦經內容也不盡然與禪宗教旨有絕對關係。可是禪門有「課誦」出現,這顯示音聲修行在禪門當中居有重要的地位。
 

禪門課誦有其歷史變遷,後來增加了往生淨土的願文,但仍不離以心為宗,為的就是能夠成就大機大用,因此「山色無非清淨身,溪聲盡是廣長舌」。是以禪門課誦的用功之法,仍以參破心性為目的來念誦經咒,但以破一念無始無明為目標。如百丈禪師說:「但不用求覓知解語義句。知解屬貪,貪變成病。只如今但離一切有無諸法,透過三句外,自然與佛無差。」是以禪者念誦經典是求自己心開悟解。即使到後來的「禪淨雙修」,事實上是以「淨土」的念佛,來幫助「參禪」,最後的目標還是在於開悟,明心見性。

 

 

發佈留言

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料